Muzikos skyrius

Muzikos skyriuje galima mokytis:

I. Pagal pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas:

  • Akordeono;
  • Chorinio dainavimo (fortepijono);
  • Fortepijono;
  • Kanklių;
  • Saksofono;
  • Smuiko;
  • Trimito;
  • Violončelės.

II. Pagal ankstyvojo ugdymo programą (nuo 5 metų).

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MUZIKOS SKYRIAUS GRUPINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS