METODINĖ VEIKLA

Metodinės veiklos nuostatai

Metodinio būrelio veiklos ataskaita

Metodinio būrelio veiklos planas

ŠIRVINTŲ RAJONO METODINIAI BŪRELIAI 2021-2022 M.M.

Eil. Nr. Atstovaujamas metodinis būrelis Metodinio būrelio pirmininkas Mokykla
1. Anglų kalbos mokytojų Ieva Vidauskienė Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
2. Dailės mokytojų Jelena Labanauskienė Širvintų meno mokykla
3. Dorinio ugdymo mokytojų Jūratė Mačiulienė Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija
4. Fizinio ugdymo mokytojų Irena Žarnauskienė Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
5. Gamtos mokslų mokytojų (biologijos, chemijos, fizikos) Marytė Gaidakauskienė Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
6. Informacinių technologijų  mokytojų Lina Janickaitė Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
7. Lietuvių kalbos mokytojų Jurgita Kancerevičienė Širvintų r. Gelvonų gimnazija
8. Matematikos mokytojų Nijolė Lubienė Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
9. Muzikos mokytojų Jurga Sarpauskienė Širvintų meno mokykla
10. Pradinio ugdymo mokytojų Loreta Miliukienė Širvintų pradinė mokykla
11. Rusų kalbos mokytojų. Sigutė Davidavičienė Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
12. Socialinių mokslų mokytojų

(istorijos, geografijos)

Daiva Taučiuvienė Širvintų r. Gelvonų gimnazija
13. Socialinių ir kitų pagalbą mokyklai teikiančių specialistų Diana Dalalienė Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“
14. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų Rasa Aleksandravičienė Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“
15. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų Rasa Gudeikienė Širvintų pradinė mokykla
16. Technologijų mokytojų Jūratė Garnienė Širvintų r. Gelvonų gimnazija
17. Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui Danutė Zinkevičienė Širvintų pradinė mokykla