Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJA

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMAS NR. 1-283 DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS 26 PUNKTO PAKEITIMO IR PROGRAMOS PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 

Priedas (ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS)

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS (mokomoji medžiaga)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMASDĖL PRAŠYMŲ PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENIS, SIEKIANČIUS EITI ARBA EINANČIUS PAREIGAS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOJE AR ĮMONĖJE, EUROPOS SĄJUNGOS AR TARPTAUTINĖSE INSTITUCIJOSE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEIKIMU, FORMŲ IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO TVARKA

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLĖS