Socialinių ir kitų pagalbą mokyklai teikiančių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas

Birželio 17 d. vyko Širvintų rajono socialinių ir kitų pagalbą mokyklai teikiančių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Būrelio pirmininkė Ilona Žigis supažindino su Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro netradicinio ugdymo(si) erdvėmis. Specialistai dalinosi patirtimi, skatinant mokinių lankomumą ir pažangumo gerinimą. Buvo aptarta būrelio Skaityti daugiau …

Gamtos mokslų žinių konkursas

Gegužės 15 dieną rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio nariai organizavo Gamtos mokslų žinių konkursą, kuriame  dalyvavo 50 rajono mokinių. Konkursas buvo skirtas 5–8 klasių mokiniams. Konkurso dalyvius ir nugalėtojus paruošė mokytojai: G. Žilinskas, M. Gaidakauskienė, J. Apavičienė