Neformalusis švietimas

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų, finansuojamų neformaliojo  vaikų švietimo krepšelio lėšomis, teikimo tvarka

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis

Neformaliojo vaikų švietimo programos lankomumo žurnalas

Sutikimas dėl ugdymo nuotolinio būdu

Neformaliojo vaikų švietimo programos vykdymo nuotoliniu būdu ataskaita

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2020–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Širvintų rajono suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai: