Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę Širvintų meno mokykloje – metodininkė Joalitą Mackonienė, el. p. joalita.mackoniene@menomokykla.lt, tel. 8 382 51 767.

Laikinai nesant darbe metodininkei Joalitai Mackonienei, už korupcijos prevenciją paskirtas atsakingas asmuo – metodininkė Vaiva Redeckienė, el. p. vaiva.redeckiene@menomokykla.lt, tel. 8 382 53 566.