Olimpiados, konkursai

LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIAMS 2022–2023 M.M.GRAFIKAS

Informacija apie olimpiadas

Eil.

Nr.

Dalykas Dokumentai Pastabos
1. Lietuvių kalba Sąlygos,
2. Anglų kalba Sąlygos, Programa
3. Anglų kalbos konkursas Sąlygos, Programa
Rusų kalba Sąlygos
4. Vokiečių kalba Sąlygos
5. Matematika Sąlygos
6. Istorija Atsisiųsti , Sąlygos
7. Informacinės technologijos Programa, Sąlygos
8. Ekonomikos ir verslo Sąlygos
9. Astronomija Sąlygos
10. Fizika Sąlygos, Programa
11. Biologija Sąlygos
12. Chemija Sąlygos
13. Dailė Sąlygos
14. Technologijos Sąlygos
15. Epistolinis rašinys Sąlygos
16. Meninio skaitymo konkursas Sąlygos
17. Filosofija Sąlygos
18. Geografija Sąlygos
19. Muzikos olimpiada Sąlygos
20. Filologų konkursas Sąlygos
21. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ Nuostatai, Dalyvio anketa