Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti rajono mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui,  mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus įgyti ir plėtoti profesines ir bendrąsias kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę.

Siekiame:

  • tenkinti rajono mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas;
  • skatinti, kad rajono pedagogai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje, didinti jų atsakomybę už ugdymo kokybę;
  • plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą, sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tobulinti kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų.

Dokumentai

Informacija naujinama