Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 punkto nuostatomis Meno mokykloje nebuvo atliktas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.