Dokumentai

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MOKINIŲ LENGVATINIO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS (Įsakymas Nr.V1-12,  2023 m. sausio 11 d.)

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2021-2022 M. M.

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE SĄLYGŲ (Įsakymas Nr. V1-77, 2022 m. balandžio 4 d.)  

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA, SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU APRAŠAS

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS  MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS  VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS  APRAŠAS

ŠIRVINTŲ MENO  MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2022 M

PRANEŠIMO APIE SMURTĄ / PATYČIAS FORMA

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2020–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS