Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO (PRISKAIČIUOTĄ) DARBO UŽMOKESTĮ

Vienarūšės veiklos pavadinimas

Darbuo-

tojų skaičius

2023 m.  I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

(už etatą)

Darbuo-

tojų skaičius

2023 m.  II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  (Eur)

(už etatą)

Darbuo-

tojų skaičius

2023 m.  III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 (Eur)

(už etatą)

Darbuo-tojų skaičius

2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 (Eur)

(už etatą)

MOKYTOJAI:

Mokytojai

6

1609,52

6 1609,52

7

1628,56

   

Mokytojas, turintis docento vardą

1

1882,32

1 1882,32

1

1882,32

   

Vyresnieji mokytojai

7

1713,33

7 1713,33

7

1713,33

   

Mokytojai metodininkai

5

1882,32

5 1882,32

5

1882,32

   

Mokytojai ekspertai

1

2118,54

1 2118,54

1

2118,54

   

KITI ŠVIETIMO SPECIALISTAI:

Vyr. koncertmeis-teris

1

1246,20

1 1246,20

1

1246,20

   

Neforma-liojo švietimo centro specialistai

3

1726,45

3 1726,45

3

1726,45

   
 

Kiti darbuotojai

4

996,14

4 996,14

4

996,14

   

 Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė   

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.


INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO (PRISKAIČIUOTĄ) DARBO UŽMOKESTĮ

Vienarūšės veiklos pavadinimas

Darbuo-

tojų skaičius

2022 m.

I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

(už etatą)

Darbuo-

tojų skaičius

2022 m.

 II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  (Eur)

(už etatą)

Darbuo-

tojų skaičius

2022 m.

 III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 (Eur)

(už etatą)

Darbuo-tojų skaičius

2022 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 (Eur)

(už etatą)

MOKYTOJAI:

Mokytojai

9

1452,22

9

1452,22

8

1452,22

8

1452,75

Mokytojas, turintis docento vardą

1

1679,88

1

1679,88

1

1679,88

1

1679,88

Vyresnieji mokytojai

6

1537,90

6

1537,90

5

1537,90

5

1546,83

Mokytojai metodininkai

5

1679,68

5

1679,68

5

1679,68

5

1679,68

Mokytojai ekspertai

1

1891,45

1

1891,45

1

1891,45

1

1891,45

KITI ŠVIETIMO SPECIALISTAI:

Vyr. koncertmeis-teris

1

1113,15

1

1113,15

1

1113,15

1

1113,15

Neforma-liojo švietimo centro specialistai

3

1567,92

3

1567,92

3

1567,92

3

1567,92

KITI DARBUOTOJAI:

Kiti darbuotojai

4

878,31

4

878,31

4

878,31

4

878,31

 

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė   

   

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.


INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO (PRISKAIČIUOTĄ) DARBO UŽMOKESTĮ 2021 m.

Vienarūšės veiklos pavadinimas

Darbuo-tojų skaičius

2021 m.

I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

(už etatą)

Darbuo-tojų skaičius

2021 m.

 II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  (Eur)

(už etatą)

Darbuo-tojų skaičius

2021 m.

 III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 (Eur)

(už etatą)

Darbuo-tojų skaičius

2021 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 (Eur)

(už etatą)

MOKYTOJAI:

Mokytojai

10

1329,80

10

1329,80

12

1328,19

10

1309,98

Mokytojas, turintis docento vardą

 

 

 

 

 

 

1

1526,14

Vyresnieji mokytojai

4

1402,73

4

1402,73

4

1402,73

5

1407,15

Mokytojai metodininkai

4

1525,74

4

1525,74

5

1525,74

5

1525,74

Mokytojai ekspertai

1

1718,67

1

1718,67

1

1718,67

1

1718,67

KITI ŠVIETIMO SPECIALISTAI:

Vyr. koncertmeisteris

1

1008,90

1

1008,90

1

1008,90

1

1008,90

Neformaliojo švietimo centro specialistai

3

1536,45

3

1536,45

3

1536,45

3

1536,45

KITI DARBUOTOJAI:

Kiti darbuotojai

4

785,88

4

785,88

4

785,88

4

798,27

 Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė      

              Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

                                ________________________________________________________           

 INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO (PRISKAIČIUOTĄ) DARBO UŽMOKESTĮ 2020 m.

Vienarūšės veiklos pavadinimas

Darbuo-

tojų skaičius

2020 m.

I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

(už etatą)

Darbuo-

tojų skaičius

2020 m.

 II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  (Eur)

(už etatą)

Darbuo-

tojų skaičius

2020 m.

 III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 (Eur)

(už etatą)

Darbuo-tojų skaičius

2020 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 (Eur)

(už etatą)

MOKYTOJAI:

Pradedantieji mokytojai

3

1158,08

3

1158,08

 

 

 

 

Mokytojai

7

1248,34

7

1248,34

10

1254,89

10

1322,29

Vyresnieji mokytojai

3

1307,09

3

1307,09

4

1345,62

4

1394,80

Mokytojai metodininkai

5

1408,00

5

1408,00

4

1444,37

4

1517,12

Mokytojai ekspertai

2

1587,52

2

1587,52

1

1628,00

1

1708,96

KITI ŠVIETIMO SPECIALISTAI:

Koncertmeis-teris

1

769,12

1

769,12

 

 

 

 

Vyr. koncertmeis-teris

1

888,80

1

888,80

1

888,80

1

888,80

Neforma-liojo švietimo centro specialistai

4

1247,71

3

1478,40

3

1478,40

3

1478,40

KITI DARBUOTOJAI:

Kiti darbuotojai

4

765,60 

4

765,60 

4

765,60

4

765,60

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė      

              Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

                                ________________________________________________________           

INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO (PRISKAIČIUOTĄ) DARBO UŽMOKESTĮ

Vienarūšės veiklos pavadinimas

Darbuo-

tojų skaičius

2019 m.

I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2019 m.

 II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  (Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2019 m.

 III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 (Eur)

(už etatą)

Darbuo-tojų skaičius

2019 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 (Eur)

(už etatą)

MOKYTOJAI:

Pradedantieji mokytojai

 

 

 

 

3

1110,66

3

1138,34

Mokytojai

 

 

 

 

7

1226,45

7

1226,82

Vyresnieji mokytojai

 

 

 

 

5

1286,08

3

1286,08

Mokytojai metodininkai

 

 

 

 

6

1378,81

5

1378,81

Mokytojai ekspertai

 

 

 

 

2

1557,00

2

1557,00

KITI ŠVIETIMO SPECIALISTAI:

Koncertmeis-teriai

 

 

 

 

2

809,21

2

809,21

Neforma-liojo švietimo centro specialistai

 

 

 

 

3

1321,15

3

1453,20

KITI DARBUOTOJAI:

Kiti darbuotojai

 

 

 

 

4

688,74

4

695,46

 

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė   

   

              Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“. 

                                ________________________________________________________           

 

 INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO (PRISKAIČIUOTĄ) DARBO UŽMOKESTĮ (I ir II ketvirtis)

Vienarūšės veiklos pavadinimas

Darbuo-

tojų skaičius

2019 m.

I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2019 m.

 II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 

 

 

 

 

 ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI:

Administracijos darbuotojai

7

1180,40

8

1189,16

MOKYMO PERSONALAS (PEDAGOGAI):

Mokytojai  ir koncertmeisteris

21

744,01

21

740,17

 PAGALBINIAI DARBUOTOJAI:

Mokyklos ūkį aptarnaujantis personalas

2

694,16

2

694,16

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė      

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

                        _________________________________________________________   

Vienarūšės

veiklos

pavadinimas

Darbuo-

tojų

skaičius

2018 m.

I

ketvirčio 

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2018 m.

II

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2018 m.

III

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-tojų

skaičius

2018 m.

IV

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

                                                  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI:

Administ-racijos

darbuotojai

4

573,75

4

600,08

7

759,35

7

835,70

MOKYMO PERSONALAS (PEDAGOGAI):

Mokytojai  

ir koncertmeis-teris

20

535,38

20

544,38

20

562,66

21

566,35

                                                            PAGALBINIAI DARBUOTOJAI:

Mokyklos ūkį

aptarnaujantis 

personalas

2

501,85

2

501,84

2

501,84

2

501,84

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė    

2017 metai

Vienarūšės

veiklos

pavadinimas

Darbuo-

tojų

skaičius

2017 m.

I

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2017 m.

II

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2017 m.

III

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2017 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Administ-racijos

darbuotojai

5 352,69 5 372,69 5 197,82 5 515,14

Mokytojai  

ir koncertmeis-teris

19 534,60 19 535,10 20 532,35 20 542,18

Mokyklos ūkį

aptarnaujantis 

personalas

2 426,51 2 430,65 2 428,20 2 540,65

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė    

2016 metai

Vienarūšės

veiklos

pavadinimas

Darbuo-

tojų

skaičius

2016 m.

I

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2016 m.

II

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2016 m.

III

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2016 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Administ-racijos

darbuotojai

5 189,84 5 189,84 5 198,63 4 191,37

Mokytojai  

ir koncertmeis-teris

19 506,43 19 506,43 19 514,80 19 523,37

Mokyklos ūkį

aptarnaujantis 

personalas

3 240,87 2 350,03 2 380,21 2 380,21

2015 metai

Vienarūšės

veiklos

pavadinimas

Darbuo-

tojų

skaičius

2015 m.

I

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2015 m.

II

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2015 m.

III

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2015 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Vadovai ir kiti administracijos

darbuotojai 

4 383,54 5

334,54

4 405,94 4 198,01

Mokytojai  

ir koncertmeis-teris

18 525,40 17 636,28 17 539,84 19 538,84

Mokyklos ūkį

aptarnaujantis 

personalas

4 143,56 4 183,91 3 161,95 3 203,13

 

  Informacija apie 2015 m.darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto (priskaičiuotą) darbo užmokestį

Informacija apie 2014 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto (priskaičiuotą) darbo užmokestį