Viešieji pirkimai

 ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS

Širvintų meno mokyklos planuojamų atlikti 2019 metais viešųjų pirkimų (ilgalaikio turto) planas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSAKYMAS

Širvintų meno mokyklos planuojamų atlikti 2018 metų planuojamų atlikti viešųjų pirkimų (ilgalaikio turto) planas

Širvintų meno mokyklos planuojamų atlikti 2018 metų planuojamų atlikti viešųjų pirkimų (ilgalaikio turto) planas