Dokumentai olimpiadų organizavimui

LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIAMS 2021–2022 M.M.GRAFIKAS

2020-2021 M. M. LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ SAVIVALDYBIŲ BEI ŠALIES ETAPŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS, Įsakymas

Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių registracijos forma  (Formas pateikti Meno mokyklos metodininkei  Vaivai Redeckienei elektroniniu paštu vaiva.redeckiene@menomokykla.lt  

2020-2021 M. M. LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ SAVIVALDYBĖS ETAPO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS