Dokumentai olimpiadų organizavimui

LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIAMS 2022–2023 M.M.GRAFIKAS

Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių registracijos forma  (Formas pateikti Meno mokyklos metodininkei  Vaivai Redeckienei elektroniniu paštu vaiva.redeckiene@menomokykla.lt  

ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ NUOSTATAI