Ugdymo organizavimas

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS 2021–2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

ĮSAKYMAS „DĖL NEFORMALIOJO ŠIETIMO ORGANIZAVIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS TARKOS APRAŠO“  2021 m. lapkričio 12 d. V1-242

 ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS  MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS  VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2021-2022 M. M.

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU APRAŠAS

PAMOKŲ LAIKAS

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

SPRENDIMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ, GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO; ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. 1-127 ;