Ugdymo organizavimas

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  SPRENDIMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ, GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2023–2024 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS 2022–2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ, GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2022–2023 MOKSLO METAMS NUSTATYMO 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS 2021–2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

 ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS  MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS  VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2021-2022 M. M.

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU APRAŠAS

PAMOKŲ LAIKAS

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

SPRENDIMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ, GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO; ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. 1-127 ;