Mokestis už mokslą

Įsakymas dėl atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. V1-435, 2020-12-31)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo (patvirtintas naujas bazinės socialinės išmokos dydis (BSI) – 40 Eur) ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 1-133 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ informuojame, kad Širvintų meno mokykloje nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi mėnesinis mokestis už mokinių ugdymą:

Eil. Nr. Programos, dalykai, užsiėmimai Klasės Mėnesinis atlyginimas skaičiuojamas nuo

(BSI-40 Eur, proc.)

Mėnesinis mokesčio dydis (eurais)

 

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos:
1. Pradinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 1-4 klasės 53% BSI 21,20
2. Pagrindinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 5-8 klasės 58% BSI 23,20
3. Pradinio dailės ugdymo 1-3 klasės 40% BSI 16,00
4. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4-7 klasės 45% BSI 18,00
Neformaliojo švietimo programos:  
5. Ankstyvojo muzikinio ugdymo 35% BSI 14,00
6. Meninės saviraiškos 35% BSI 14,00
7. Ankstyvojo dailės ugdymo pažinimo 35% BSI 14,00
8. Priešmokyklinio dailės ugdymo 35% BSI 14,00
9. Pasirenkamųjų dalykų (antrasis instrumentas) 35% BSI 14,00
10. Suaugusiųjų muzikavimo užsiėmimai 1,25 BSI 50,00
11. Suaugusiųjų dailės užsiėmimai 1,05 BSI 42,00

Informaciją apie mokestį teikia vyriausioji buhalterė Daiva Kamarauskienė, el. p. daiva.kamarauskiene@menomokykla.lt ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Vasiliauskienė, el. p. irena.vasiliauskiene@menomokykla.lt

Dokumentai:

  1. Atlyginimo dydžio už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.1-133 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  2. Širvintų meno mokyklos atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-435 „Širvintų meno mokyklos atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Širvintų meno mokykla, įstaigos kodas 190374493.

Atsiskaitomoji banko sąskaita LT984010042000138036 (Luminor Bank AB).

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Už Vardenio Pavardenio ugdymą, už kurį mėnesį ar mėnesius mokama įmoka, būtina nurodyti skyrių (Muzikos ar Dailės) ir mokytojo pavardę.