METODINĖ VEIKLA

Metodinės veiklos nuostatai

Metodinio būrelio veiklos ataskaita

Metodinio būrelio veiklos planas

ŠIRVINTŲ RAJONO METODINIAI BŪRELIAI 2020–2021 m.

Eil. Nr. Metodinio būrelio pirmininkas (-ė) Atstovaujamas metodinis būrelis Mokykla
1. Ieva Vidauskienė Anglų kalbos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
2. Aldona Ragelskienė Dailės mokytojų Širvintų meno mokykla
3. Renata Blusevičienė Dorinio ugdymo mokytojų Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
4. Irena Žarnauskienė Fizinio ugdymo mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
5. Marytė Gaidakauskienė Gamtos mokslų mokytojų (biologijos, fizikos, chemijos mokytojai) Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
6. Rasa Aleksandravičienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogų Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“
7. Lina Janickaitė Informacinių technologijų  mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
8. Ramunė Pivoraitė Lietuvių kalbos mokytojų Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras
9. Nijolė Lubienė Matematikos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
10. Eglė Guobytė Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras
11. Jurga Sarpauskienė Muzikos mokytojų Širvintų meno mokykla
12. Ilona Žigis Pagalbos mokiniui specialistų Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras
13. Loreta Miliukienė Pradinio ugdymo mokytojų Širvintų pradinė mokykla
14. Regina Miknevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogų Širvintų r. Gelvonų gimnazija
15. Sigutė Davidavičienė Rusų kalbos mokytojų Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
16. Daiva Taučiuvienė Socialinių mokslų mokytojų Širvintų r. Gelvonų gimnazija
17. Daiva Erslavienė Technologijų mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija