Trečiojo amžiaus universitetas

Trečiojo amžiaus universiteto taryba:

Levutė-Marija Vitienė,

Regina Baronienė,

Vladislava Jakučiūnienė,

Regina Kuorienė.

Trečiojo amžiaus universitetas įkurtas 2012 metais.

Trečiojo amžiaus universitete veikia sveikos gyvensenos – teologijos fakultetas ir menų fakultetas.