Mokytojai

    MOKYTOJAI

Eil. Nr. Mokytojai
1. Kristina Alejūnaitė Muzikos mokytoja
2. Loreta Ardzevičiūtė Muzikos mokytoja metodininkė
3. Ilona Berdikšlienė Muzikos mokytoja
4. Justinas Brūzga Muzikos mokytojas, docentas
5. Julija Jadzevičienė Muzikos mokytoja metodininkė
6. Aušra Jutelienė Muzikos mokytoja
7. Žilvinas Kumpys Muzikos vyresnysis mokytojas
8. Jelena Labanauskienė Dailės mokytoja
9. Elžbieta Lazauskytė Muzikos vyresnioji mokytoja
10. Gintaras Pauliukonis Muzikos vyresnysis mokytojas
11. Mantas Pilvelis Muzikos mokytojas
12. Valdas Povilaitis Muzikos mokytojas
13. Aldona Ragelskienė Dailės mokytoja ekspertė
14. Jurga Sarpauskienė Muzikos mokytoja metodininkė
15. Evaldas Šiurkus Muzikos mokytojas
16. Aušrinė Ulinskaitė Muzikos mokytoja
17. Alvydas Urbietis Dailės mokytojas metodininkas
18. Martynas Vaičekauskas Muzikos mokytojas
19. Ramunė Virbickaitė Dailės mokytoja
20. Jurgita Voskanienė Muzikos vyresnioji mokytoja
21.
22.
23.