ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ KANKLIŲ MOKYTOJO PAREIGYBEI UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas – Širvintų meno mokykla.

Pareigybės pavadinimas – kanklių mokytojas.

Numatomas darbo krūvis: 0,39 pareigybės dydžio, 14,05 valandų per savaitę.

Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu.

Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis 1 mokslo metams.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

aukštasis pedagoginis išsilavinimas (specialybė – kanklių mokytojas);
būti išklausiusiam pedagoginių psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
gebėti naudotis IKT ugdymo proceso metu.

Privalumas – pedagoginio  darbo patirtis meno ir / ar muzikos mokykloje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu yra atestuotas).

Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentų priėmimas

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Širvintų meno mokykla, Vilniaus g. 69, Širvintos, LT19120

arba elektroniniu paštu direktorius@menomokykla.lt

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2021 m. liepos 16 d. iki 2021 m. liepos 30 d. 15.00 val. Meno mokyklos raštinėje (I aukštas). Telefonas pasiteirauti: tel. 8 382 51 767.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, apie atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui.