Projekto „Lyderių laikas 3“ renginys „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų asmeninė pažanga. Planavimas ir stebėjimas“

Gegužės 25-26 dienomis vyko  Projekto „Lyderių laikas 3“ renginys „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų asmeninė pažanga. Planavimas ir stebėjimas“. Lektorė Utenos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Sigita Balčiūnienė renginio  dalyviams  pristatė planavimo įvairovę. Buvo pasiūlyta daugybė pavyzdžių, kaip fiksuoti vaikų pasiekimus, pažangą, kaip Skaityti daugiau …

Lietuvių kalbos dienos tęsiasi

Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis (pirmininkė Loreta Miliukienė) vykdė tradicinį, kasmetinį renginį 1-4 klasių mokiniams „Raštingiausias mokinys“. Savivaldybės etape dalyvavo 30 mokinių iš Širvintų pradinės mokyklos, Gelvonų gimnazijos ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos. Šiais metais raštingiausiais rajono mokiniais tapo: Kamilė Žukauskaitė, Skaityti daugiau …

Įvyko mokymai ikimokyklinio ugdymo pedagogams

Neformaliojo švietimo centras bendradarbiaudamas su Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba vykdė 40 valandų nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo  programą, skirtą ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą. Mokymus vedė lektorės: D. Karvelienė, Ukmergės ŠPT specialioji pedagogė, R. Motiejūnienė, Ukmergės l/d „Nykštukas“ direktorė ir Skaityti daugiau …

Rajono informacinių technologijų mokytojų susirinkimas

Gegužės 11 dieną įvyko rajono informacinių technologijų metodinio būrelio susitikimas, skirtas gerosios patirties sklaidai. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos IT mokytoja metodininkė Kristina Gatelienė pasidalino patirtimi „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“. Apibendrinus veiklas, buvo Skaityti daugiau …