Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ kviečia dalyvauti mokymuose

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Siekiant šio tikslo, 16 įvairių sričių specialistų Skaityti daugiau …

Kviečiame mokytojus bendradarbiauti ir prisijungti prie bendradarbiaujančių klasių 

 https://www.idomipamoka.lt/klases/ Nauda mokytojui: Su kolega smagiau vesti pamokas; Lengvesnis pasiruošimas pamokoms; Lengvas užduočių ir vertinimo pasidalinimas; Duomenimis pagrįsti ugdymo sprendimai; Kvalifikacijos kėlimas. Nauda mokiniui: Daugiau ir įvairesnių užduočių; Bendradarbiavimas grupėse; Pagerintas gerbūvis per prasmingų mokinių santykių kūrimą; Supratingumo kultūros vystymas Skaityti daugiau …