Dokumentai olimpiadų organizavimui

LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIAMS 20192020 M. M., GRAFIKAS (dar nepaskelbtas ŠMSM)

Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai

Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių registracijos forma  (Formas pateikti Meno mokyklos metodininkei  Vaivai Redeckienei elektroniniu paštu vaiva.redeckiene@menomokykla.lt  arba atnešti į Meno mokyklą)

Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių vykdymo komisijų instrukcija

Širvintų rajono dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai