Olimpiados, konkursai

Olimpiadų ir konkursų rajono mokiniams 2018–2019 m. m. organizavimo komisija

Komisijos pirmininkė – Joalita Mackonienė, Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkė.

Nariai:

Vaiva Redeckienė, Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkė,

Stasė Vaškūnienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Daiva Chadusevičienė, Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkė.

 

 

LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIAMS 20172018 M. M., GRAFIKAS

Informacija apie olimpiadas 2018–2019 mokslo metais

Eil.

Nr.

Dalykas Dokumentai Pastabos
1. Lietuvių kalba Sąlygos
2. Anglų kalba Sąlygos, Programa  Konkursas, programa
3. Rusų kalba Sąlygos
4. Vokiečių kalba
5. Matematika Sąlygos
6. Istorija Atsisiųsti 
7. Informacinės technologijos Atsisiųsti Atsisiųsti II turas III turas
8. Ekonomikos ir verslo Atsisiųsti
9. Astronomija Atsisiųsti
10. Fizika Atsisiųsti
11. Biologija Atsisiųsti
12. Chemija Atsisiųsti
13. Dailė Atsisiųsti
14. Technologijos Sąlygos
15. Epistolinis rašinys Atsisiųsti
16. Meninio skaitymo konkursas Atsisiųsti
17. Filosofija Atsisiųsti
18. Geografija Atsisiųsti
19. Muzikos olimpiada AtsisiųstiSąlygos
20. Filologų konkursas Atsisiųsti
21. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ Atsisiųsti