Neformalusis švietimas

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ, FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO  VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIO LĖŠOMIS, TEIKIMO TVARKA 

NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGŲ, FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIO LĖŠOMIS, TEIKIMO SUTARTIS

PRIEDAS PRIE SUTARTIES

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2020–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Širvintų rajono suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai: