METODINĖ VEIKLA

Metodinio būrelio veiklos ataskaita

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio veiklos nuostatai

ŠIRVINTŲ RAJONO METODINĖ TARYBA  2019-2020 m.

Eil. Nr. Metodinio būrelio pirmininkas Atstovaujamas metodinis būrelis Mokykla
1. Ieva Vidauskienė

 

Anglų ir  vokiečių kalbų mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
2. Laimutė Kalesnykaitė

 

Biologijos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
3. Loreta Skardžiuvienė

 

Chemijos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
4. Aldona Ragelskienė

 

Dailės mokytojų Širvintų meno mokykla
5. Renata Blusevičienė

 

Dorinio ugdymo mokytojų Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
6. Stasė Vaškūnienė Fizikos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
7. Daiva Piškinienė Geografijos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
8. Kristina Gatelienė Informacinių technologijų  mokytojų Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija
9. Margarita Vaičelytė

 

Istorijos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
10. Irena Žarnauskienė Kūno kultūros ir choreografijos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
11. Ramunė Pivoraitė

 

Lietuvių kalbos mokytojų Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras
12. Nijolė Lubienė Matematikos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
13. Jurga Sarpauskienė

 

Muzikos mokytojų Širvintų meno mokykla
14. Audronė Dabravolskienė

 

Pradinio ugdymo mokytojų Širvintų r. Gelvonų gimnazija
15. Sigutė Davidavičienė

 

Rusų kalbos mokytojų. Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
16. Ilona Žigis Socialinių ir kitų pagalbą mokyklai teikiančių specialistų Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras
17. Jolanta Andriuškevičienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogų Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“
18. Regina Miknevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogų Širvintų r. Gelvonų gimnazija
19. Daiva Erslavienė Technologijų mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
20. Eglė Guobytė Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras