Ugdymo organizavimas

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

 ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS  MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS  VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (įsigalioja  nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.).

PAMOKŲ LAIKAS

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

SPRENDIMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ, GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO; ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 1-128 1 PRIEDAS;