Mokytojai

    MOKYTOJAI

Eil. Nr. Mokytojai
1. Kristina Alejūnaitė Muzikos mokytoja
2. Loreta Ardzevičiūtė Muzikos mokytoja metodininkė
3. Ilona Berdikšlienė Muzikos mokytoja
4. Justinas Brūzga Muzikos mokytojas, docentas
5. Julija Jadzevičienė Muzikos mokytoja metodininkė
6. Aušra Jutelienė Muzikos mokytoja
7. Sigita Kaminskienė Dailės mokytoja metodininkė
8. Žilvinas Kumpys Muzikos vyresnysis mokytojas
9. Jelena Labanauskienė Dailės mokytoja
10. Elžbieta Lazauskytė Muzikos vyresnioji mokytoja
11. Gintaras Pauliukonis Muzikos vyresnysis mokytojas
12. Mantas Pilvelis Muzikos mokytojas
13. Valdas Povilaitis Muzikos mokytojas
14. Aldona Ragelskienė Dailės mokytoja ekspertė
15. Jurga Sarpauskienė Muzikos mokytoja metodininkė
16. Evaldas Šiurkus Muzikos mokytojas
17. Aušrinė Ulinskaitė Muzikos mokytoja
18. Alvydas Urbietis Dailės mokytojas metodininkas
19. Martynas Vaičekauskas Muzikos mokytojas
20. Ramunė Virbickaitė Dailės mokytoja
21. Jurgita Voskanienė Muzikos vyresnioji mokytoja
22.
23.