Mokytojai

    MOKYTOJAI

Eil. Nr. Mokytojai
1. Kristina Alejūnaitė Muzikos mokytoja
2. Loreta Ardzevičiūtė Muzikos mokytoja metodininkė
3. Ilona Berdikšlienė Muzikos mokytoja
4. Justinas Brūzga Muzikos mokytojas, docentas
5. Asta Cicėnienė Muzikos mokytoja metodininkė
6. Julija Jadzevičienė Muzikos mokytoja metodininkė
7. Jolita Jurkevičiūtė Dailės mokytoja metodininkė
8. Aušra Jutelienė Muzikos mokytoja
9. Sigita Kaminskienė Dailės mokytoja metodininkė
10. Jelena Labanauskienė Dailės mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja
11. Elžbieta Lazauskytė Muzikos vyresnioji mokytoja
12. Gintaras Pauliukonis Muzikos vyresnysis mokytojas
13. Mantas Pilvelis Pradedantysis muzikos mokytojas, pradedantysis neformaliojo švietimo mokytojas
14. Valdas Povilaitis Muzikos mokytojas
15. Aldona Ragelskienė Dailės mokytoja ekspertė
16. Stasė Rulevičienė Dailės mokytoja ekspertė
17. Jurga Sarpauskienė Muzikos mokytoja metodininkė
18. Rimantas Juškaitis Pradedantysis dailės mokytojas
19. Aušrinė Ulinskaitė Pradedančioji muzikos mokytoja
20. Jurgita Voskanienė Muzikos vyresnioji mokytoja
21. Robertas Vasilevskis Muzikos mokytojas
22. Martynas Vaičekauskas Muzikos mokytojas
23.