Mokytojai

    MOKYTOJAI

Eil. Nr. Mokytojai Pareigos, kvalifikacinė kategorija, mokomi dalykai
1. Kristina Alejūnaitė kanklių spec. mokytoja
2. Loreta Ardzevičiūtė mokytoja metodininkė, smuiko dalykas
3. Ilona Berdikšlienė mokytoja, fortepijono dalykas
4. Julija Jadzevičienė mokytoja metodininkė,  solfedžio dalykas,  muzikos istorija, choras, chorinis dainavimas, ankstyvasis ugdymas
Jolita Jurkevičiūtė mokytoja metodininkė, dailė
5. Aušra Jutelienė vyr. mokytoja, akordeono dalykas
6. Sigita Kaminskienė mokytoja metodininkė, dailė
7. Jelena Labanauskienė mokytoja, dailė
8. Elžbieta Lazauskytė vyr. mokytoja, fortepijono dalykas
9. Tatjana Maciulevič mokytoja metodininkė, akordeono dalykas
10. Gintaras Pauliukonis vyr. mokytojas, fortepijono dalykas, solfedžio dalykas, choras, chorinis dainavimas
11. Mantas Pilvelis saksofono pradedantysis mokytojas
12. Valdas Povilaitis mokytojas, violončelės dalykas
13. Aldona Ragelskienė mokytoja ekspertė, dailė
14. Jurgita Reneckytė-Žemaitienė vyr. mokytoja, fortepijono dalykas
15. Stasė Rulevičienė mokytoja ekspertė, dailė
16. Jurga Sarpauskienė mokytoja metodininkė, fortepijono dalykas
17. Eilina Stropaitė vyr. mokytoja, fortepijono dalykas
18. Jurgita Voskanienė vyr. mokytoja, akordeono dalykas
19. Robertas Vasilevskis mokytojas, trimito dalykas
20. Martynas Vaičekauskas mokytojas, akordeono dalykas