Mokytojai

    MOKYTOJAI

Eil. Nr. Mokytojai
1. Kristina Alejūnaitė Muzikos mokytoja
2. Loreta Ardzevičiūtė Muzikos mokytoja metodininkė
3. Ilona Berdikšlienė Muzikos mokytoja
4. Justinas Brūzga Muzikos mokytojas, docentas
5. Asta Cicėnienė Muzikos mokytoja metodininkė
6. Julija Jadzevičienė Muzikos mokytoja metodininkė
7. Jolita Jurkevičiūtė Dailės mokytoja metodininkė
8. Aušra Jutelienė Muzikos mokytoja
9. Sigita Kaminskienė Dailės mokytoja metodininkė
10. Jelena Labanauskienė Dailės mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja
11. Elžbieta Lazauskytė Muzikos vyresnioji mokytoja
12. Tatjana Maciulevič Muzikos mokytoja metodininkė
13. Gintaras Pauliukonis Muzikos vyresnysis mokytojas
14. Mantas Pilvelis Pradedantysis muzikos mokytojas, pradedantysis neformaliojo švietimo mokytojas
15. Valdas Povilaitis Muzikos mokytojas
16. Aldona Ragelskienė Dailės mokytoja ekspertė
17. Stasė Rulevičienė Dailės mokytoja ekspertė
18. Jurga Sarpauskienė Muzikos mokytoja metodininkė
19. Rimantas Juškaitis Pradedantysis dailės mokytojas
20. Aušrinė Ulinskaitė Pradedančioji muzikos mokytoja
21. Jurgita Voskanienė Muzikos vyresnioji metodininkė
22. Robertas Vasilevskis Muzikos mokytojas
23. Martynas Vaičekauskas Muzikos mokytojas