Mokytojai

    MOKYTOJAI

Eil. Nr. Mokytojai Dalykas, kvalifikacinė kategorija
1. Loreta Ardzevičiūtė Muzikos mokytoja metodininkė
2. Ilona Berdikšlienė Muzikos mokytoja
3. Virginija Beržinskienė Muzikos mokytoja metodininkė
4. Justinas Brūzga Muzikos mokytojas, docentas
5. Julija Jadzevičienė Muzikos mokytoja metodininkė
6. Aušra Jutelienė Muzikos mokytoja
7. Gintaras Kamsiukas Muzikos mokytojas
8. Jūratė Kuncienė Muzikos mokytoja
9. Žilvinas Kumpys Muzikos vyresnysis mokytojas
10. Jelena Labanauskienė Dailės mokytoja
11. Elžbieta Lazauskytė Muzikos vyresnioji mokytoja
12. Gintaras Pauliukonis Muzikos vyresnysis mokytojas
13. Mantas Pilvelis Muzikos mokytojas
14. Valdas Povilaitis Muzikos mokytojas
15. Aldona Ragelskienė Dailės mokytoja ekspertė
16. Jurga Sarpauskienė Muzikos mokytoja metodininkė
17. Evaldas Šiurkus Muzikos mokytojas
18. Aušrinė Ulinskaitė Muzikos mokytoja
19. Alvydas Urbietis Dailės mokytojas metodininkas
20. Martynas Vaičekauskas Muzikos mokytojas
21. Ramunė Virbickaitė Dailės mokytoja
22. Jurgita Voskanienė Muzikos vyresnioji mokytoja
23. Gintarė Želvytė Muzikos mokytoja