Direktorius

Širvintų meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė

 El. paštas direktorius@menomokykla.lt 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORĖS DAIVOS VINCIŪNIENĖS EINAMŲJŲ 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

2019 metų Širvintų meno mokyklos direktorės Daivos Vinciūnienės veiklos ataskaita.

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVO EINAMŲJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS (2019 m.)

2018 metų Širvintų meno mokyklos direktorės Daivos Vinciūnienės veiklos ataskaita

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVO EINAMŲJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS (2018 m.)