Struktūra ir kontaktai

                           ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS STRUKTŪRA 

Direktorius-1 pareigybė-A1 lygis

Pareigybės pavadinimas Pareigybės pavadinimas
Pradedantysis kanklių mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Pradedantysis saksofono mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Pradedantysis dailės ankstyvojo ugdymo mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Pradedantysis dailės mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Pradedantysis dailės mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Pradedantysis dailės mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Dailės mokytojas metodininkas – 1 pareigybė, A2 lygis

Dailės mokytojas ekspertas – 1 pareigybė, A2 lygis

Fortepijono mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Fortepijono vyresnysis mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Fortepijono mokytojas metodininkas – 1 pareigybė, A2 lygis

Violončelės mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Trimito mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Akordeono mokytojas – 1pareigybė, A2 lygis

Akordeono vyresnysis mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Akordeono mokytojas metodininkas – 1 pareigybė, A2 lygis

Smuiko mokytojas metodininkas – 1 pareigybė, A2 lygis

Muzikos istorijos vyresnysis mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Solfedžio vyresnysis mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Choro vyresnysis mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Chorinio dainavimo vyresnysis mokytojas – 1 pareigybė, A2 lygis

Chorinio dainavimo mokytojas metodininkas – 1 pareigybė, A2 lygis

Solinio dainavimo mokytojas metodininkas – 1 pareigybė, A2 lygis

 

Vyriausiasis buhalteris-1 pareigybė, B lygis

Metodininkai-3 pareigybės, A2 lygis

Raštvedys-1 pareigybė, C lygis

Ūkvedys-1 pareigybė, C lygis

Koncertmeisteris-1 pareigybė, A2 lygis

Informacinių technologijų specialistas-1 pareigybė, C lygis

Darbininkas-1 pareigybė, D lygis

Valytojas-1 pareigybė, D lygis

 

 

 ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Pastabos
1. Direktorius 1
2. Vyriausiasis buhalteris 1
3. Metodininkas 3
4. Raštvedys 1
5. Koncertmeisteris 1
6. Ūkvedys 1
7. Informacinių technologijų specialistas 1
8. Darbininkas 1
9. Valytojas 1
10. Pradedantysis kanklių mokytojas 1  
11. Pradedantysis saksofono mokytojas 1  
12. Pradedantysis dailės ankstyvojo ugdymo mokytojas 1  
13. Pradedantysis dailės mokytojas 1  
14. Dailės mokytojas metodininkas 1  
15. Dailės mokytojas ekspertas 1  
16. Fortepijono mokytojas 1  
17. Fortepijono vyresnysis mokytojas 1  
18. Fortepijono mokytojas metodininkas 1  
19. Violončelės mokytojas 1  
20. Trimito mokytojas 1  
21. Akordeono mokytojas 1  
22. Akordeono vyresnysis mokytojas 1  
23. Akordeono mokytojas metodininkas 1  
24. Smuiko mokytojas metodininkas 1  
25. Ankstyvojo muzikinio ugdymo mokytojas 1  
26. Muzikos istorijos vyresnysis mokytojas 1  
27. Solfedžio vyresnysis mokytojas 1  
28. Choro vyresnysis mokytojas 1  
29. Chorinio dainavimo vyresnysis mokytojas 1  
30. Chorinio dainavimo  mokytojas metodininkas 1  
31. Solinio dainavimo mokytojas metodininkas 1  
Viso: 33  

 Mokytojai

Širvintų meno mokyklos neformaliojo švietimo centras