Priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS, SPRENDIMASINFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLĄ 2020–2021 M. M.

Naujų mokinių priėmimas į Dailės skyrių:

 • pagal ankstyvojo ugdymo programą (nuo 5 metų);
 • pagal priešmokyklinio ugdymo programą (nuo 7 metų);
 • pagal pradinio ugdymo programą (nuo 8 metų).

Prašymo į Širvintų meno mokyklos Dailės skyrių forma

Naujų mokinių priėmimas į Muzikos skyrių:

 • pagal ankstyvojo ugdymo programą (nuo 5 metų);
 • pagal pradinio ugdymo programą (nuo 7 metų).

Muzikos skyriuje galima mokytis:

 • Akordeono
 • Chorinio dainavimo (fortepijono)
 • Fortepijono
 • Kanklių
 • Saksofono
 • Smuiko
 • Trimito
 • Violončelės

Prašymo į Širvintų meno mokyklos Muzikos skyrių forma

Prašymai mokytis Meno mokykloje priimami iki 2020 m. gegužės 31 d. Prašymą prašome užpildyti ir siųsti el. p. (rastine@menomokykla.lt) arba paštu (Širvintų meno mokykla, Vilniaus g. 69, LT-19121 Širvintos).

Vaikų tėvai (globėjai), pateikę prašymus  dėl  priėmimo į Širvintų meno mokyklą, bus asmeniškai informuoti (el. paštu arba telefonu) apie vaikų meninių gebėjimų vertinimo datą ir laiką.

Dėl informacijos galima kreiptis tel. (8 382) 51 767, el. p.: rastine@menomokykla.lt, direktorius@menomokykla.lt.