Nuotolinis mokymas(-is)

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO GRĖSMĖS ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLA

NUO 2020 M. KOVO 16 D. IKI KARANTINO PABAIGOS LANKYTOJUS APTARNAUS TIK NUOTOLINIU BŪDU 

 ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS SPECIALISTAI TEIKS KONSULTACIJAS

KARANTINO METU: 

  Elektroninis paštas / kontaktinis telefonas Suteiks konsultacijas
Direktorė Daiva Vinciūnienė direktorius@menomokykla.lt

tel. 8 382 51 767 (darbo dienomis)

Esant skubiam reikalui galima skambinti mob. 8 673 92 150

 

Dėl Meno mokyklos veiklos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Vasiliauskienė irena.vasiliauskiene@menomokykla.lt Dėl ugdymo nuotoliniu būdu
Metodininkė Daiva Chadusevičienė daiva.chaduseviciene@menomokykla.lt ·  Dėl ugdymo nuotoliniu būdu.

·  Dėl Trečiojo amžiaus universiteto veiklos.

·  Dėl NVŠ programų.

Informacinių technologijų specialistė Diana Lesutienė d.lesutiene@gmail.com Dėl technologijų naudojimo
Vyriausioji buhalterė Daiva Kamarauskienė daiva.kamarauskiene@menomokykla.lt Dėl atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS (PATVIRTINTA Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V1-65)


ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS (PATVIRTINTA Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V1-61)

Eil.

Nr.

PRIEMONĖ TERMINAS ATSAKINGAS
1. Darbo grupės ugdymo procesui nuotoliniu būdu Širvintų meno mokyklai organizuoti sudarymas 2020 m. kovo 16 d. D. Vinciūnienė
2. Dokumentų, reikalingų ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu, parengimas ir įgyvendinimas Iki 2020 m. kovo 27 d. D. Vinciūnienė
3. Nuotolinio darbo užduočių mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams suderinimas ir tvirtinimas Iki 2020 m. kovo 27 d. D. Vinciūnienė,

I. Vasiliauskienė

4. Mokyklos techninio pasirengimo dirbti nuotoliniu būdu įvertinimas Iki 2020 m. kovo 20 d. D. Lesutienė
5. Širvintų meno mokyklos mokymo nuotoliniu būdu taisyklių parengimas Iki 2020 m. kovo 20 d. D. Chadusevičienė
6. Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir konsultavimas apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu Iki 2020 m. kovo 25 d. Dalykų mokytojai

 

7. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintų), mokytojų konsultavimas technologijų naudojimo klausimais Esant poreikiui D. Lesutienė
8. Galimybių taikyti elektroninį dienyną analizė ir pasirengimas naudojimui Esant paslaugos teikėjų pasiūlymui iki 2020 m. kovo 27 d. D. Vinciūnienė,

D. Lesutienė,

D. Chadusevičienė

9. Dalykų modulių programos formos parengimas ir mokytojų konsultavimas Iki 2020 m. kovo 24 d. I. Vasiliauskienė,

D. Chadusevičienė

10. Dalykų modulių (nuotoliniu būdu) programų individualioms ir grupinėms pamokoms parengimas (2020-03-30–2020-04-10) Iki 2020 m. kovo 27 d. Dalykų mokytojai