Mokestis už mokslą

Mokesčio dydžiai patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.1-236 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 metų spalio 27 dienos sprendimo Nr. 1-149 „Dėl mokesčio už vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį ugdymą Širvintų meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo“.

Mokesčio dydis – 11,58 Eur už mėnesį.

Mokestis mažinamas:

  • jei Širvintų meno mokyklą lanko 2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos: vienam vaikui taikomas 100 %, o kitiems – 50 % mokestis už mėnesį;
  • jei mokinys mokosi Muzikos ir Dailės skyriuose – mokama 20,28 Eur (po 10,14 Eur už kiekvieną skyrių atskirai) už mėnesį;
  • jei mokinys tapo regioninio, respublikinio, tarptautinio konkurso laimėtoju (prizininkai, diplomantai, laureatai) – 5,79 Eur už mėnesį.

Nuo mokesčio atleidžiami:

  • neįgaliųjų vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • šeimos, gaunančios socialines pašalpas;
  • globėjai (rūpintojai);
  • šeimos, kurių vienas iš tėvų miręs.

Mokesčio dydis suaugusiems mokiniams:

  • Muzikos skyriuje – 23,17 Eur už mėnesį;
  • Dailės skyriuje – 17,38 Eur už mėnesį.

Mokestį už ugdymą meno mokykloje reikia sumokėti pavedimu arba pašto skyriuose iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Širvintų meno mokykla, įstaigos kodas 190374493.

Atsiskaitomoji banko sąskaita LT984010042000138036 (Luminor Bank AB).

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Už Vardenio Pavardenio ugdymą, už kurį mėnesį ar mėnesius mokama įmoka, būtina nurodyti skyrių (Muzikos ar Dailės) ir mokytojo pavardę.