Mokestis už mokslą

Nuo 2020 m. sausio 1 d. vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.1-133 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ keičiasi atlyginimo dydžiai už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje.

Eil. Nr. Programos, dalykai, užsiėmimai Klasės Mėnesinis atlyginimas

(BSĮ, proc.)

 

Mėnesinis atlyginimas (eurais)
Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos:  
1. Pradinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 1-4 klasės 53% BSĮ 20,67
2. Pagrindinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 5-8 klasės 58% BSĮ 22,62
3. Pradinio dailės ugdymo 1-3 klasės 40% BSĮ 15,60
4. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4-7 klasės 45% BSĮ 17,55
Neformaliojo švietimo programos:  
5. Ankstyvojo muzikinio ugdymo 35% BSĮ 13,65
6. Išplėstinio muzikinio ugdymo 58% BSĮ 22,62
7. Meninės saviraiškos 35% BSĮ 13,65
8. Ankstyvojo dailės ugdymo pažinimo 35% BSĮ 13,65
9. Priešmokyklinio dailės ugdymo 35% BSĮ 13,65
10. Pasirenkamųjų dalykų (antrasis instrumentas) 35% BSĮ 13,65
11. Suaugusiųjų muzikavimo užsiėmimai 1,25 BSĮ 48,75
12. Suaugusiųjų dailės užsiėmimai 1,05 BSĮ 40,95

 

Informaciją apie atlyginimo dydį, atlyginimo mažinimo sąlygas teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Vasiliauskienė, tel. (8 382) 53 566, el. p. irena.vasiliauskiene@menomokykla.lt

Dokumentai:

  1. Atlyginimo dydžio už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.1-133 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  2. Širvintų meno mokyklos atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-287 „Širvintų meno mokyklos atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Širvintų meno mokykla, įstaigos kodas 190374493.

Atsiskaitomoji banko sąskaita LT984010042000138036 (Luminor Bank AB).

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Už Vardenio Pavardenio ugdymą, už kurį mėnesį ar mėnesius mokama įmoka, būtina nurodyti skyrių (Muzikos ar Dailės) ir mokytojo pavardę.

INFORMACIJA APIE ATLYGINIMO DYDĮ UŽ TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ BEI NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE (UŽ 2020 METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ)

Eil. Nr. Programos, dalykai, užsiėmimai Klasės Mėnesinis atlyginimas

(BSĮ, proc.)

2020 m. birželio mėn. atlyginimas (ugdymo procesas baigiasi 2020 m. birželio 9 d.)  (eurais)
Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos:  
1. Pradinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 1-4 klasės 53% BSĮ -20,67 6,89
2. Pagrindinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 5-8 klasės 58% BSĮ -22,62 7,54
3. Pradinio dailės ugdymo 1-3 klasės 40% BSĮ -15,60 5,20
4. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4-7 klasės 45% BSĮ -17,55 5,85

Neformaliojo švietimo programos:

 
5. Ankstyvojo muzikinio ugdymo 35% BSĮ-13,65 4,55
6. Išplėstinio muzikinio ugdymo 58% BSĮ -22,62 7,54
7. Meninės saviraiškos 35% BSĮ -13,65 4,55
8. Ankstyvojo dailės ugdymo pažinimo 35% BSĮ -13,65 4,55
9. Priešmokyklinio dailės ugdymo 35% BSĮ -13,65 4,55
10. Pasirenkamųjų dalykų (antrasis instrumentas) 35% BSĮ -13,65 4,55
11. Suaugusiųjų muzikavimo užsiėmimai 1,25 BSĮ – 48,75 16,25
12. Suaugusiųjų dailės užsiėmimai 1,05 BSĮ – 40,95 13,65