Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMAS NR. 1-283 DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS 26 PUNKTO PAKEITIMO IR PROGRAMOS PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 

Priedas (ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS)