Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO (PRISKAIČIUOTĄ) DARBO UŽMOKESTĮ 

Vienarūšės veiklos pavadinimas

Darbuo-

tojų skaičius

2019 m.

I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2019 m.

 II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2019 m.

 III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-tojų skaičius

2019 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI:

Administra-cijos darbuotojai

7

1180,40

8

1189,16

 

 

 

 

MOKYMO PERSONALAS (PEDAGOGAI):

Mokytojai  ir koncertmeis-teris

21

744,01

21

740,17

 

 

 

 

                                                            PAGALBINIAI DARBUOTOJAI:

Mokyklos ūkį aptarnau-jantis personalas

2

694,16

2

694,16

 

 

 

 

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė      

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

                        _________________________________________________________   

Vienarūšės

veiklos

pavadinimas

Darbuo-

tojų

skaičius

2018 m.

I

ketvirčio 

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2018 m.

II

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2018 m.

III

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-tojų

skaičius

2018 m.

IV

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

                                                  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI:

Administ-racijos

darbuotojai

4

573,75

4

600,08

7

759,35

7

835,70

MOKYMO PERSONALAS (PEDAGOGAI):

Mokytojai  

ir koncertmeis-teris

20

535,38

20

544,38

20

562,66

21

566,35

                                                            PAGALBINIAI DARBUOTOJAI:

Mokyklos ūkį

aptarnaujantis 

personalas

2

501,85

2

501,84

2

501,84

2

501,84

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė    

2017 metai

Vienarūšės

veiklos

pavadinimas

Darbuo-

tojų

skaičius

2017 m.

I

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2017 m.

II

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2017 m.

III

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2017 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Administ-racijos

darbuotojai

5 352,69 5 372,69 5 197,82 5 515,14

Mokytojai  

ir koncertmeis-teris

19 534,60 19 535,10 20 532,35 20 542,18

Mokyklos ūkį

aptarnaujantis 

personalas

2 426,51 2 430,65 2 428,20 2 540,65

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė    

2016 metai

Vienarūšės

veiklos

pavadinimas

Darbuo-

tojų

skaičius

2016 m.

I

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2016 m.

II

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2016 m.

III

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2016 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Administ-racijos

darbuotojai

5 189,84 5 189,84 5 198,63 4 191,37

Mokytojai  

ir koncertmeis-teris

19 506,43 19 506,43 19 514,80 19 523,37

Mokyklos ūkį

aptarnaujantis 

personalas

3 240,87 2 350,03 2 380,21 2 380,21

2015 metai

Vienarūšės

veiklos

pavadinimas

Darbuo-

tojų

skaičius

2015 m.

I

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2015 m.

II

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2015 m.

III

ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų

skaičius

2015 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Vadovai ir kiti administracijos

darbuotojai 

4 383,54 5

334,54

4 405,94 4 198,01

Mokytojai  

ir koncertmeis-teris

18 525,40 17 636,28 17 539,84 19 538,84

Mokyklos ūkį

aptarnaujantis 

personalas

4 143,56 4 183,91 3 161,95 3 203,13

 

  Informacija apie 2015 m.darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto (priskaičiuotą) darbo užmokestį

Informacija apie 2014 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto (priskaičiuotą) darbo užmokestį