Nuotoliniu būdu susitiko socialinių mokslų mokytojai

2021 m.sausio 4 d. įvyko rajono socialinių mokslų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Metodinio būrelio nariai (rajono geografijos ir istorijos mokytojai) aptarė metodinio būrelio veiklą. Pirmininkė Daiva Taučiuvienė pristatė rajono metodinės veiklos nuostatus, kvalifikacijos tobulinimo organizavimo klausimus ir istorijos bei geografijos olimpiadų vykdymo klausimus.