2020 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė. „Susitikime mokytis, Kartu mes galim!“

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (toliau – toliau LSŠA) daugelį metų inicijuoja Suaugusiųjų mokymosi savaites Lietuvoje, į kurią kviečia švietimo, kultūros, meno, kitas organizacijas ir visus suaugusiuosius susitikti ir mokytis kartu, dalyvauti renginiuose.

Širvintų rajone suaugusiųjų mokymosi savaičių renginius nuo 2008 metų organizavo Širvintų rajono švietimo centras, kviesdamas dalyvauti mūsų rajono švietimo, kultūros įstaigas, visuomenines organizacijas, skleisdamas ir plėtodamas suaugusiųjų mokymosi idėjas.

Nuo 2018 metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklos tęsiamos  Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centre, kuriame iki šiol organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, metodinė veikla, Trečiojo amžiaus universiteto veikla, projektinė veikla, edukacinės išvykos, kūrybinės dirbtuvės, konferencijos, konkursai, parodos ir kiti renginiai. Išskirtinėmis karantino sąlygomis vyksta susitikimai, renginiai virtualioje aplinkoje.

Sudėtingomis karantino sąlygomis vyks ir 2020 metų 21-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis, Kartu mes galim!“ Savaitės renginiai Lietuvoje bus organizuojami lapkričio 14–22 dienomis. Pagrindiniai 2020 m. mokymosi savaitės tikslai: atskleisti mokymosi kartu džiaugsmą, sutelkti įvairias mokymosi bendruomenes, skatinti andragogų motyvaciją dirbti kūrybiškai, apmąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų, parodyti suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi.

Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras, prisijungdamas prie gražios LSŠA iniciatyvos, nors ir išskirtinėmis karantino sąlygomis, organizuos lapkričio16–23 dienomis  mokytojų kūrybinių darbų parodą. Lapkričio 19 d. bus organizuotas Širvintų rajono suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių institucijų atstovų susitikimas tema „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ nuotoliniu būdu Zoom platformoje.

Širvintų meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė ir Neformaliojo švietimo centro komanda palaikydami gražią LSŠA idėją kviečia prisijungti prie suaugusiųjų mokymosi savaitės. Kviečiame ne tik šią savaitę, bet ir visada ieškoti galimybių mokytis kitaip, kitur, su kitu ir iš kito…Būkime kūrybiški, ieškantys naujovių, atrandantys mokymosi džiaugsmą.

Kviečiame registruotis ir aktyviai dalyvauti!

Informacija apie suaugusiųjų mokymosi savaitę skelbiama:

www.lssa.smm.lt/suaugusiujumokymosisavaite

https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija