Širvintų meno mokykla skelbia atranką trimito mokytojo pareigoms užimti

Įstaigos pavadinimas – Širvintų meno mokykla.

Pareigybės pavadinimas – trimito mokytojas.

Numatomas darbo krūvis: 0,5 pareigybės dydžio, 18 valandų per savaitę.

Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis 1 mokslo metams (darbo pradžia – 2020-09-01).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

aukštasis pedagoginis išsilavinimas (specialybė – trimito mokytojas).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu yra atestuotas);
  6. pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma jauniems specialistams, neturintiems pedagoginio darbo stažo).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Širvintų meno mokykla, Vilniaus g. 69, Širvintos, LT-19120

arba elektroniniu paštu direktorius@menomokykla.lt

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2020 m. rugpjūčio 5 d. iki 2020 m. rugpjūčio 18 d. 16.00 val. Meno mokyklos raštinėje (I aukštas).

Apie atrankos datą ir laiką pretendentai informuojami asmeniškai.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Informacija tel. 8 382 51 767.