Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

Gegužės 25 dieną į metodinio būrelio susirinkimą internetinėje Zoom platformoje prisijungė lietuvių kalbos mokytojai. Patirtimi pasidalino visų rajono mokyklų mokytojai. Vis daugiau pedagogų šiandien gali pasakyti, kad atradimų nuotolinio ugdymo procese yra daugiau nei praradimų. Mokytojai turi galimybę pažinti vaikus iš naujo, daugiau kalbėtis apie tai, kaip jaučiasi. Daug dėmesio skiriama įsivertinimui, refleksijai. Visi rajono mokytojai pamokose naudoja internetinę Zoom platformą. Dvyliktų klasių mokiniams į pagalbą pasitelkiamas „Egzaminatorius“. Mokytojai diskutavo apie informacinių technologijų taikymo kultūrą, vertinimo ir įsivertinimo galimybes ir realybę.