Rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

Gegužės 18 dieną Zoom platformoje įvyko rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Dalyvavę rajono mokytojai pasidalino patirtimi, kaip sekasi organizuoti mokymą pradinių klasių mokiniams. Dažniausi sunkumai, kurie kyla ugdymo procese yra: mokinių darbų vertinimas, darbas su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, medžiagos trūkumas, grįžtamojo ryšio kokybė. Dauguma mokytojų džiaugėsi aktyviu mokinių dalyvavimu pamokose, bendradarbiavimu su tėvais bei pagalbos specialistais, mokinių pažangos augimu. Pradinių klasių mokytojai dažniausiai naudoja Zoom platformą, Messenger, Skype, Power Point programą, skaitmeninę mokymosi aplinką „Eduka klasė“, „Ema“.