LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SĄLYGOS MENO MOKYKLOJE

  • Lankytojai turi atvykimo laiką iš anksto suderinti telefonu (8 382) 51 767 arba el. p. rastine@menomokykla.lt.
  • Lankytojai, atvykę į Širvintų meno mokyklą, turi būti pasitinkami ir išlydimi Širvintų meno mokyklos darbuotojo, pas kurį lankytojas atvyko, ir užregistruojami lankytojų registracijos lape.
  • Lankytojų prašome laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
  • Aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys lankytojai.
  • Neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
  • Lankytojai turi laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito.
  • Nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše).