Rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

2020 m. gegužės 6 d. vyko  rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Mokytojos dalinosi nuotolinio mokymo patirtimi. Visų patirtis labai panaši – pradžioje visiškas neaiškumas, kaip tai bus, paskui pasimetimas pasiūlos gausybėje, vėliau – svarbiausiųjų dalykų atranka, pamokos modelio sudėliojimas, grįžtamojo ryšio, individualių konsultacijų svarba, laiko planavimas. Visos pabrėžė, kad nuotolinis mokymas tampa vis labiau įprastas.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė, rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Renata Blusevičienė pasidalino patirtimi dirbant MOODLE aplinkoje, Ukmergės rajono Želvos gimnazijos vyresnioji mokytoja Lina Monkevičienė pasidalino patirtimi integruojant dorinio ugdymo pamokas su dailės, muzikos, technologijų pamokomis, akcentavo sąsajų su gyvenimu, vaikų skatinimo tikėjimo praktikai ir šios praktikos reflektavimui svarbą. Renata Blusevičienė pabrėžė, kad šiuo metu atrenkant užduotis mokiniams ypač svarbu atsižvelgti į jų interaktyvumą, patrauklumą vaikams, atitikimą vaikų gebėjimams. Susitikimo pabaigoje mokytojos aptarė internetinius šaltinius, naudojamus užduotims kurti.