Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

Geužės 6 d. į virtualų pokalbį Zoom platformoje susirinko rajono informacinių technologijų mokytojai. Susirinkimo metu mokytojai dalinosi mintimis apie nuotolinio darbo privalumus ir trūkumus,  apie naudojamas nuotolinio mokymo aplinkas. Dauguma mokytojų pritaria, kad rajone reikėtų vieningos sistemos. Akcentuota, kad daugiausia iššūkių kelia mokinių darbų vertinimas. Dažniausiai mokyklose dirbama su Moodle, Zoom ir Classroom  platformomis.