INFORMACIJA APIE ATLYGINIMO DYDĮ UŽ TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ BEI NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ 2020 METŲ KOVO MĖNESĮ ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 9-235 „Dėl ugdymo proceso koregavimo ir atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje skaičiavimo“, Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V1-64 „Dėl ugdymo proceso koregavimo ir atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje 2020 metų kovo mėnesį skaičiavimo“ dėl paskelbto karantino buvo koreguojamas 2020 metų kovo mėnesio ugdymo laikas Širvintų meno mokykloje, todėl keičiasi atlyginimo dydis  už formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą (toliau – atlyginimas už ugdymą) 2020 metų kovo mėnesį.

Už ugdymo laiką, kuriuo nevyko ugdymo procesas Meno mokykloje karantino metu 2020 m. kovo mėnesį, atlyginimas už ugdymą (t. y. mokestis už mokslą, kurį moka mokinių tėvai) nebus skaičiuojamas.

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) iki 2020 m. balandžio 10 d. gaus pranešimus el. paštu dėl atlyginimo dydžio už 2020 m. kovo mėn. mokinių ugdymą.

Informaciją apie atlyginimo dydį, atlyginimo mokėjimą teikia Meno mokyklos vyriausioji buhalterė Daiva Kamarauskienė, el. p. daiva.kamarauskiene@menomokykla.lt.