Informacija mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie ugdymą nuotoliniu būdu

Gerbiami mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai),

Meno mokykloje dėl paskelbto karantino nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Iki 2020 m. kovo 25 d. mokytojai Jus informuos, kaip bus organizuojamas ugdymas nuotoliniu būdu Meno mokykloje, aptars bendravimo su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) būdus ir informavimo priemones.

Prašome Jūsų aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su Meno mokyklos mokytojais dėl ugdymo nuotoliniu būdu.

Iškilus klausimams Jums gali padėti:

  • Dėl ugdymo nuotoliniu būdu konsultuoja dalykų mokytojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Vasiliauskienė el. p. irena.vasiliauskiene@menomokykla.lt ir metodininkė Daiva Chadusevičienė el. p. daiva.chaduseviciene@menomokykla.lt.
  • Technologijų naudojimo klausimais mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus konsultuoja informacinių technologijų specialistė Diana Lesutienė, kuri paskirta Meno mokyklos IKT koordinatore (el. p. d.lesutiene@gmail.com).
  • Dėl atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą kreiptis į vyriausiąją buhalterę Daivą Kamarauskienę el. p. daiva.kamarauskiene@menomokykla.lt.
  • Dėl Meno mokyklos veiklos visada galima konsultuotis su Meno mokyklos direktore Daiva Vinciūniene el. p.: direktorius@menomokykla.lt, rastine@menomokykla.lt. Darbo dienomis galite skambinti į raštinę tel. 8 382 51 767.

Esant skubiam reikalui galima skambinti direktorei Daivai Vinciūnienei mob. 8 673 92 150.

Informacija apie Meno mokyklos veiklą skelbiama Meno mokyklos interneto svetainėje www.menomokykla.lt ir „Facebook“ puslapyje.

Linkiu visiems sveikatos, nuoširdaus bendravimo ir sėkmingo bendradarbiavimo.

Nuoširdžiai

Daiva Vinciūnienė,

Širvintų meno mokyklos direktorė