Lietuvių kalbos dienos Meno mokykloje

Šiandien Širvintų meno mokykloje skambėjo lietuviškas žodis. Gražiausias eiles skaitė jauniausieji rajono skaitovai. Net 24 dalyviai iš Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“, Gelvonų gimnazijos ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos dalyvavo meninio skaitymo šventėje. Pačiai mažiausiai iš jų – dar tik treji, o skambūs lietuviški žodžiai liejosi upeliu. „Mylėti lietuvių kalbą reiškia kalbėti lietuviškai ir gražiai sakyti eilėraščius“ –  taip šiandien kalbėjo mūsų mažiausieji. Dėkojame už meilę lietuvių kalbai.
dav
sdr
dav

dav