Padėka

2019 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitės pagrindinė idėja buvo – apžvelgti ir įvertinti dvidešimties suaugusiųjų mokymosi savaičių patirtį ir indėlį į suaugusiųjų mokymosi sklaidą, apmąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asocijacijos padėka Širvintų meno mokyklai už Savaitės idėjos palaikymą, buvimą kartu ir viltį siekti ateityje tokio pat abiem pusėms naudingo bendradarbiavimo.