Mokytojai Eilinai Stropaitei atminti

Nėra mirties – yra tik kelio vingis

Nauja erdvė prie kelio pabaigos

Net ir tada, kai kraujas stingsta,

Veidas bąla….

Nėra mirties, o tik pradžia pradžios

Kun. Edmundas Rinkevičius

 

Lapkričio 4 dieną po  sunkios ligos į amžinybę išėjo  Širvintų meno mokyklos  fortepijono specialybės Mokytoja Eilina Stropaitė. Eilinos gyvenimo kelias prasidėjo 1963 metais Kaišiadoryse.

Netekome Mokytojos, kurios gyvenimas – tarnystė mokiniams. Mokytojos, kuri  iki paskutinio atodūsio tikėjo, kad dar sugrįš pas juos, padės pasiruošti pasirodymams, koncertams ir konkursams.

1985 metais, baigusi Vilniaus aukštesniosios Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos fortepijono specialybės studijas, atvyko dirbti į Širvintų muzikos mokyklą.

Nuo aukštesniosios mokyklos baigimo dirbo tik vienoje darbovietėje – Širvintų muzikos mokykloje (dabar Širvintų meno mokykla). 2001 m. Mokytojai suteiktas fortepijono specialybės vyresniosios mokytojos vardas.

Būdama be galo darbšti bei reikli  sau, ir mokiniams, ji, kaip puiki savo darbo žinovė, visas jėgas atidavė ne tik mokydama groti fortepijonu, bet ir puoselėdama bendražmogiškąsias mokinių vertybes, skatindama ugdytinius dalyvauti įvairiuose konkursuose, festivaliuose. Ne vienas jos mokinys pasirinko aukštąsias  muzikos studijas, koncertavo kaip atlikėjas ir Lietuvos, ir Europos scenose,

Su meile ir  pagarba prisimindavo Eiliną  esami ir buvę mokiniai, kolegos, laukiantys jos  sugrižtant į darbą.
Laikas nenuneš į užmarštį Mokytojos atminimo. Liko gerumo tiltas, jungiantis Ją mylėjusius žmones.

Nuoširdžiai užjaučiame velionės seserį, mokinius,  kitus artimuosius ir liūdime kartu su jais.

Mokytoja Eilina Stropaite bus pašarvota Vilniaus Pal. J.Matulaičio bažnyčios šarvojimo salėje lapkričio 6 dieną nuo 12 val., karstas išnešamas lapkričio 7 dieną 13 .00 val.