„Mokinys, patiriantis ugdymosi sunkumus klasėje: iššūkiai ir pagalbos galimybės“

Spalio 30 dieną Neformaliojo švietimo centras organizavo seminarą „Mokinys, patiriantis ugdymosi sunkumus klasėje: iššūkiai ir pagalbos galimybės“. Seminarą vedė Širvintų PPT specialistės: psichologė Olga Gerviatovič ir  specialioji pedagogė Rasa Kazlauskienė. Seminaro metu kalbėta apie tai, kaip mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumus padėti pamokos metu, kaip įdomiau pateikti mokymosi medžiagą, kokius ugdymo metodus ir mokymo priemones parinkti, kaip pamokų metu atlikti ne tik mokytojo, bet ir švietimo pagalbos specialisto darbą. Taip pat svarbu sukurti klasėje palankias sąlygas visiems mokiniams, kad jie netrukdytų vieni kitiems, priimtų save ir aplinkinius tokius, kokie jie yra.