Širvintose – rajono mokytojų metodinė savaitė

„Metodinė veikla – mokinių pažangai“

2019 m. rugsėjo 16–20 dienomis Širvintose vyko rajono mokytojų metodinė savaitė. Renginių ciklas prasidėjo pirmuoju mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiu Širvintų meno mokykloje. Į renginį susirinko 30 dalyvių iš visų rajono bendrojo ugdymo įstaigų. Sveikinimo žodį tarė Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja, Širvintų kūrybinės komandos narė Regina Jagminienė. Renginį moderavo konsultantė Tatjana Balvočienė.

Pirmoje dalyje T. Balvočienė ir kūrybinės komandos vadovė V. Redeckienė  pristatė projektą „Lyderių laikas 3“, aptarė jo naudą ir galimybes Širvintų rajono savivaldybėje, kūrybinės komandos veiklą bei planuojamą pokyčio projekto kryptį.

Antroje dalyje vyko darbas grupėse, kurias sudarė komandos po 4-6 dalyvius iš rajono mokyklų.  Mokytojai aptarė, kas mokyklose daroma, kad gerėtų mokinių pažanga, diskutavo, ar pasirinkti ugdymo būdai veiksmingi, numatė, ką mokyklų darbe vertėtų pakeisti, kad ugdymas būtųpatrauklus, skatinantis mokinius tobulėti.

Renginio pabaigoje mokyklų komandos kalbėjosi apie mokyklos struktūrinių vienetų tarpusavio ryšius ir galimas veiklas siekiant didesnės mokinių pažangos.

Rugsėjo 17–20 dienomis į metodinius susirinkimus rinkosi įvairių dalykų mokytojai. Su metodiniais būreliais dirbo kūrybinės komandos nariai.  Rajono metodiniams būreliams priklausantys pedagogai diskutavo apie tai, ką jie vadina mokinio pažanga, ką dėl jos daro, ką norėtų daryti kitaip, apie ką svajoja. Susirinkimų pabaigoje buvo planuojama veikla  2019–2020 mokslo metams. Metodinės veiklos prioritetas šiems mokslo metams susietas su savivaldybės pokyčio projekto kryptimi „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“.

Kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo tradicijų ir praktikų sistema keičiasi, tačiau ne taip greitai, kaip norėtųsi. Mokytojams reikia permąstyti savo veiklą klasėje, ieškoti sėkmingesnių metodikų ir strategijų, padedančių veiksmingai teikti grįžtamąjį ryšį ir pagalbą. Svarbu tartis ir priimti bendrus sprendimus, kaip turėtų vykti mokinių pasiekimų vertinimas ir stebėjimas. Tikimasi, kad Širvintų savivaldybės pokyčio kryptis „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“ paskatins mokytojus tikslingai bendradarbiauti, ieškoti būdų ir galimybių, kaip ugdymą padaryti veiksmingesnį.

Širvintų kūrybinės komandos vadovė Vaiva Redeckienė