Skelbiame atranką kanklių mokytojo pareigoms užimti

Darbo krūvis: 0,11 pareigybės dydžio.

Sudaroma terminuota darbo sutartis 1 mokslo metams.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

aukštasis pedagoginis išsilavinimas (specialybė – kanklių mokytojas).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (jeigu yra atestuotas).
  6. pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Mokytojo darbo užmokestis yra nustatomas pagal teisės aktus, atsižvelgiant į duomenis apie pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir kitus teisės aktuose nustatytus duomenis (pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,36 BD iki 9,02BD).

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Širvintų meno mokykla, Vilniaus g. 69, Širvintos, LT-19120

arba elektroniniu paštu direktorius@menomokykla.lt

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 14 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Apie atrankos datą ir laiką pretendentai informuojami asmeniškai.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Informacija tel. 8 382 51 767,+370 615 73 329.